:
  

Biuletyn Nr 2 / grudzień 2001
(str. 9)

Dekoniunktura w nieruchomościach.