:
  

Biuletyn Nr 4 grudzień 2010
(str. 42-44)

Władze faktyczne przedsiębiorstwa przesyłowego nad nieruchomością a ustalanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na przykładzie przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem gazu ziemnego.