:

Biuletyn Nr 1/2018 (49)

WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI MIESZKANIOWEJ MAŁYCH I ŚREDNICH GMIN W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2010–2015
  

Biuletyn Nr 1-2/2017

Ceny na rynku mieszkaniowym w kaliskim Śródmieściu w latach 2012-2016.
  

Biuletyn Nr 2/2016

Zmiany cen na zagranicznych rynkach nieruchomości mieszkaniowych.
  

Biuletyn Nr 2/2015

Czynniki atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na obszarach podmiejskich Kalisza.
  

Biuletyn Nr 3/2014
(str. 5-14)

Comparision of Bulgarian and Polish residential markets on the examples of Varna, Poznan and Kalisz.
  

Biuletyn Nr 1-2/2014
(str. 63-72)

Ceny poznańskich i kaliskich nieruchomości lokalowych w percepcji studentów. Wybrane wyniki badań znajomości rynku i preferencji potencjalnych nabywców.
  

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 27-38)

Pozyskanie nieruchomości na cele publiczne ze szczgólnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod drogi, wobec wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju Miasta Kalisza- miasta na prawch powiatu.
  

Biuletyn Nr 4/ grudzień 2010
(str. 50-52)

Raport z badania stanu baz danych w Polsce.
  

Biuletyn Nr 1/23 kwiecień 2010
(str. 40)

Oznaki kryzysu na poznańskim rynku nieruchomości - analiza transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi o przeznaczeniu  mieszkaniowym jednorodzinnym w latach2001 - 2009 w dzielnicy Grunwald.
 

Biuletyn Nr 3/22 wrzesień 2009
(str. 57-67)

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych   o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym na podstawie analizy kaliskiego rynku nieruchomości w latach 2003-2008.
  

Biuletyn Nr 1/11 kwiecień 2005
(str. 4-7)

Analiza relacji cen jednostkowych prawa własności nieruchomości gruntowych   przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w zależności   od powierzchni nieruchomości w Poznaniu w latach 2002 - 2004.
  

Biuletyn Nr 1/11 kwiecień 2005
(str. 8-12)

Analiza relacji cen jednostkowych prawa własności nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe w zależności od powierzchni w Poznaniu w latach 2001 - 2004.