:
  

Biuletyn nr 4/ grudzień 2010
(str.17-41)

Analiza zmian cen transakcyjnych lokali mieszkalnych
w latach 2000-2009 na terenie Poznania.