:
  

Biuletyn Nr 1/3 lipiec 2002
(str. 10-11)

Jak mierzymy powierzchnie wewnętrzne w budynkach
i do jakich celów służy   Polska Norma PN-ISO 9836 "właściwości użytkowe w budownictwie?".