:
  

Biuletyn Nr 2/2 grudzień 2001
(str. 4-5)

Dylematy rzeczoznawcy majątkowego.