:
  

 Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 196-198)

Kto w Polsce wymyślił drogi?
 

 Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 96-102)

Opłata adiacencka z tytułu podziału - renta podziałowa.