:
  

Biuletyn Nr 4/34 grudzień 20012
(str.48-51)

Z problematyki wyceny obiektów stawowych.

Biuletyn Nr 3/10 grudzień 2004
(str.15-22)

Gospodarstwa rybackie w Wielkopolsce i ich wycena.