:
  

Biuletyn Nr 2/9 sierpień 2004
(str.22-27)

Porównywanie cen nieruchomości lokalowych do cen spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
 

Biuletyn Nr 1/8 czerwiec 2004
(str.22-27)

Porównywanie cen nieruchomości lokalowych do cen spółdzielczych własnościowych praw do lokali.