:
  

Biuletyn nr 3/wrzesień 2010
(str.49-56)

Sytuacja na rynku pierwotnym w segmencie budownictwa wielorodzinnego w Poznaniu w 2010r.