:
  

Biuletyn Nr 1/11 Kwiecień 2005
(str.13-18)

Analiza relacji cen jednostkowych nieruchomości gruntowych przeznaczonych   pod budownictwo jednorodzinne w zależności od wielkości ich powierzchni w powiecie poznańskim w latach
2002 - 2002.