:

 

  

Biuletyn Nr 1 / marzec 2012
(str. 44-49)

Korzystanie z nieruchomości - użytkowanie, służebność osobista, dożywocie.
 

Biuletyn Nr 3 / wrzesień 2011
(str. 44-49)

Prawne sposoby pozyskania terenów pod sieci przemysłowe. Odszkodowania dla właścicieli gruntów.
 

Biuletyn Nr 1 / marzec 2011
(str.13-14)

Operat szacunkowy jako przedmiot ochrony w prawie autorskim.

 

Biuletyn Nr 3/wrzesień 2010
(str.12- 13)

Instytucja odmowy sporządzenia opinii przez biegłego oraz wyłączenie biegłego w procesie cywilnym.

 

Biuletyn Nr 1/23 kwiecień 2010
(str.12)

Operat szacunkowy jako przedmiot ochrony w prawie autorskim.