:
  

Biuletyn Nr 4/34 grudzień 2012
(str. 58-62)

Analiza wpływu rodzaju drogi dojazdowej na cenę nieruchomości.