:
  

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 296-300)

 Postępowanie wyjaśniąiące prowadzone przed komisją odpowiedzialnosci zawodowej.
  

Dodatek specjalny Nr 2
grudzień 2010

Hałas lotniczy a wartość nieruchomości - materiały do dyskusji środowiskowej.
  

Biuletyn Nr 1/18 kwiecień 2008
(str.16-26)

Dzierżawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na terenie województwa wielkopolskiego.
 

Biuletyn Nr 1/18 kwiecień 2008
(str.26-33)

Stopy kapitalizacji nieruchomości rolnych.
  

Biuletyn Nr 2/16 wrzesień 2007
(str.4-14)

Cenność niezabudowanych gruntów rolnych na terenie województwa wielkopolskiego.
  

Biuletyn Nr 1/15 kwiecień 2007

Wartość nieruchomości obarczonych wadą niekorzystnego sąsiedztwa.
  

Biuletyn Nr 1/11 kwiecień 2005
(str.20-21)

Stosowane ceny za wykonanie operatu szacunkowego.
  

Biuletyn Nr 2/9 sierpień 2004
(str.22-27)

Porównywanie cen nieruchomości lokalowych do cen spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
  

Biuletyn Nr 1/8 czerwiec 2004
(str.22-27)

Porównywanie cen nieruchomości lokalowych do cen spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
  

Biuletyn Nr 3/7 grudzień 2003
(str.4-5)

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?
  

Biuletyn Nr 3/7 grudzień 2003
(str.16-16) 

Sympozjum w Kiekrzu.
  

Biuletyn Nr 3/7 grudzień 2003
(str.8-9)

Przeciętne ceny stosowane za wykonanie operatu szacunkowego w 2003 roku.
  

Biuletyn Nr 1/5 kwiecień 2003
(str.14-15)

Jubileusz.