:
  

Biuletyn Nr 1/13 kwiecień 2006
(str.37-38)

Wycena nieruchomości jako usługa wysoko specjalistyczna i zawód zaufania publicznego.

 

Biuletyn Nr 3/10 grudzień 2004
(str.25-26)

Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki Zawodowej (KEZ) od kwietna 2003 do listopada 2004.