:
  

Biuletyn Nr 3/2013
(str. 33-38)

Z problematyki wyceny zorganizowanych ośrodków produkcji rolnej w Wielkopolsce.

Biuletyn Nr 2/2010
(str. 19-27)

Obrót niezabudowanymi gruntami rolnymi Skarbu Państwa na terenie woj. wielkopolskiego.

Biuletyn Nr 1/18 kwiecień 2008
(str.16-26)

Dzierżawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Biuletyn Nr 1/18 kwiecień 2008
(str.26-33)

Stopy kapitalizacji nieruchomości rolnych.

Biuletyn Nr 2/16 wrzesień 2000
(str.4-14)

Cenność niezabudowanych gruntów rolnych na terenie województwa wielkopolskiego.