:
  

Biuletyn Nr 3 wrzesień 2010
(str.34-36)

Koncepcja określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej stanowiącej inwestycję budowlaną
w toku
.

 

Biuletyn Nr 3/22 wrzesień 2009
(str.37-40)

Należyta staranność korekt wartości rynkowych nieruchomości.