:
  

Biuletyn Nr 1/ 2018 (49)

ANALIZA PRZESTRZENNA BYDGOSKIEGO RYNKU LOKALI MIESZKALNYCH
  

Biuletyn Nr 1/ 2016

Terminy i zagadnienia statystyczne i ekonometryczne w wycenie nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 23-25)

Standardy rzeczoznawców majątkowych w Polsce.