:
  

Biuletyn Nr 2/16 wrzesień 2007
(str. 22-26)

Fałsz intelektualny.
 

Biuletyn Nr 1/13 kwiecień 2006
(str. 38-39)

Cenność gruntów ornych w województwie wielkopolskim w latach 2000 do   2006 oraz średnie ceny gruntów ornych w Polsce w IV kwartale   2005 roku.
  

Biuletyn Nr 2/12 wrzesień 2005
(str.4-14)

Analiza rynku nieruchomości gmin powiatu poznańskiego w latach 2003 - 2004.
  

Biuletyn Nr 3/7 grudzień 2003
(str. 14-15)

Analiza rynku mieszkań spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu   mieszkaniowego budownictwo mieszkaniowe - oś. Kosmonautów w pierwszych III kwartałach 2003 roku.
  

Biuletyn Nr 1/5 kwiecień 2003
(str. 6-9)

Analiza stawek czynszów na poznańskim rynku nieruchomości w roku 2002 - wstępne wyniki badań.
  

Biuletyn Nr 1/5 kwiecień 2003
(str. 9-12)

Analiza cen transakcyjnych gruntów pod drogi w latach 2001 - 2002 na terenie Wielkopolski.
  

Biuletyn Nr 3/7 grudzień 2003
(str. 10-13)

Analiza rynku nieruchomości gruntowych miasta
i gminy Swarzędz w latach 2001 - 2003.
  

Biuletyn Nr 2/6 lipiec 2003
(str.5-8)

Analiza rynku niezabudowanych działek w gminie Dopiewo w latach 1996 - 2002.
  

Biuletyn Nr 1/3 lipiec 2002
(str.8)

Cenność gruntów ornych w woj. wielkopolskim oraz średnie ceny w Polsce w IV kwartale 2001 roku.
  

Biuletyn Nr 2 / 2 grudzień 2001
(str.9)

Cenność gruntów ornych w woj. wielkopolskim.