:
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 50-52)

Podstawowe wskaźniki determinujące rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na tle innych krajów europejskich.
 

Biuletyn Nr 3 / wrzesień 2011
(str. 15-19)

Podstawowe wskaźniki determinujące rynek nieruchomości mieszkaniowych w polsce na tle innych krajów europejskich.