:
  

Biuletyn Nr 2/12 Wrzesień 2005
(str.23-29) 

Analiza rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych miasta i gminy Gostyń w latach
2002 - 2005.