:
  

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 63-67)

Czytając standard PN-ISO 9036:1997.