:
  
Biuletyn Nr 1- 2/ 2014  (str. 31-38)Odszkodowania związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości na cele budowy, konserwacji oraz remontów urządzeń infrastruktury technicznej.
  

Biuletyn Nr 1- 2/ marzec 2013 (str. 25- 47)

Propozycja rozwiązań warsztatowych związanych z określeniem wartości odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych.  

Biuletyn Nr 4/34 grudzień 20124 (str. 4-14)

Projektowane zmiany przepisów prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych oraz służebności przesyłu.
 

Biuletyn Nr 1 / marzec 20124 (str. 4-14)

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości dla urządzeń infrastruktury technicznej istniejących na cudzych nieruchomościach.
 

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2014 (str. 108-120)

Sposoby określania wynagrodzenia dla urządzeń przesyłowych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu.
 

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011(str. 88-95)

Opłaty adiacenckie, uwarunkowania prawne i warsztatowei warsztatowe.
  

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011<4 (str. 52-61)

Wybrane zagadnienia prawne i warsztatowe opłaty planistycznej.
  

Biuletyn Nr 1 / marzec 2011(str. 4-10)

Opłaty adiacenckie, uwarunkowania prawne i warsztatowe.
  

Biuletyn Nr 4/grudzień 2010(str. 4-16)

Służebności i prawo dożywocia oraz ich wpływ na wartość nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 3/wrzesień 2010(str. 37-46)

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i służebność przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości dla urządzeń infrastruktury technicznej.
  

Dodatek specjalny Nr 14 czerwiec 2010

Strefy ochronne liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.
  

Biuletyn Nr 2/2010 (str. 12- 13)

Ustalanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w celu ich wyodrebnienia.
 

Biuletyn Nr 1/23 kwiecień 2010 (str.16)

Strefy ochronne dla rurociągów kanalizacyjnych, wodociągowych i PEC według Cobrti Instal.
 

Biuletyn Nr 3/22 wrzesień 2009 (str. 4-17)

Opłata planistyczna problematyka prawna i warsztatowa.
  

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009 (str. 47-59)

Wybrane zmiany w przepisach prawnych dotyczące gospodarki nieruchomościami, pozyskiwania gruntów dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych i odralniania gruntów rolnych.
  

Biuletyn Nr 1/20 styczeń 2009 (str. 8-21)

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 1/18 kwiecień 2008 (str.4-11)

Problematyka odszkodowawcza w ochronie środowiska i przyrody.
  

Biuletyn Nr 2/19 wrzesień 2008 (str. 4-18)

Pozyskiwanie praw do nieruchomości i ustalenie odszkodowania w inwestycjach liniowych według aktualnych przepisów prawnych oraz proponowane kierunku zmian.
  

Biuletyn Nr 1/15 kwiecień 2007 (str. 29-39)

Pozyskiwanie i wycena gruntów przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne i linie kolejowe.
  

Biuletyn Nr 2/16 wrzesień 2007 (str.14-21)

Status prawny urządzeń infrastruktury technicznej - stan prawny na datę 14.08.2007 roku.
  

Biuletyn Nr 3/17 grudzień 2007 (str. 4-17)

Opłata planistyczna i opłaty adiacenckie - stan prawny na datę 30.11.2007 roku.
  

Biuletyn Nr 1/11 kwiecień 2005 (str. 22-27)

Nabywanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego według znowelizowanych przepisów prawnych.
  

Biuletyn Nr 1/8 czerwiec 2004 (str. 17-21)

Ocena dokładności oszacowanej wartości nieruchomości metodą porównywania parami.
  

Biuletyn Nr 2/9 sierpień 2004 (str. 17-21)

Ocena dokładności oszacowanej wartości nieruchomości metoda porównywania parami.
  

Biuletyn Nr 3/10 grudzień 2004 (str. 9-15)

Problematyka zaokrąglania oszacowanej wartości nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 2/6 lipiec 2003 (str. 9-15)

Uwarunkowania związane z ubezpieczeniem budynków oraz zadania dla rzeczoznawcy majątkowego.
  

Biuletyn Nr 1/5 kwiecień 2003 (str.12-13)

Uwarunkowania związane z ubezpieczeniem budynków oraz zadania dla rzeczoznawcy majątkowego
- część I.
  

Biuletyn Nr 2/4 wrzesień 2002 (str. 8-12)

Problematyka szacowania wartości szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych
- część II.
  

Biuletyn Nr 1/3 lipiec 2002 (str. 6-7)

Problematyka szacowania wartości szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych
- część I.