:
  

Biuletyn Nr 3/2014
(str.61-63)

Upadłość dewelopera - odrębność regulacji.
  

Biuletyn Nr 2/16 wrzesień 2007
(str.22-26)

Fałsz intelektualny.