:
  

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(st. 40-42)

Bezskuteczność sprzedaży nieruchomości przez upadłego, a obowiązek jej przekazania do masy upadłości i sprzedaż tej nieruchomości przez syndyka masy upadłości.
 

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(st. 103-107)

Sposoby oszacowania wielkości partycypacji właściciela gruntu w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2010
(st.42-44)

Władze faktyczne przedsiębiorstwa przesyłowego nad nieruchomością a ustalanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na przykładzie przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem gazu ziemnego.

 

Biuletyn Nr 1/20 styczeń 2009
(st.27-31)

Świadectwa charakterystyki energetycznej - przydatne narzędzie, czy   zbędna biurokracja.