:
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 9-22)

Hałas lotniczy a wartość nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi w Poznaniu i Luboniu.