:
  

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 39)

Podatek niekoniecznie katastrofalny.
  

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 11-16)

Praktyczne aspekty określania wskaźników rynkowych w prognozie skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 301-304)

Postępowanie wyjaśniąiące prowadzone przed komisją odpowiedzialnosci zawodowej.
  

Dodatek specjalny Nr 2
grudzień 2010

Hałas lotniczy a wartość nieruchomości - materiały do dyskusji środowiskowej.
  

Biuletyn Nr 2/2010
(str. 28- 44)

Przestrzeń publiczna w analizach skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009
(str.44-47)

Krótkie refleksje warsztatowe przy okazji pewnej rocznicy.
 

Biuletyn Nr 1/11 kwiecień 2005
(str.18-20)

Opłaty za korzystanie z materiałów zgromadzonych
w zasobie geodezyjno-kartograficznym a koszty sporządzania operatów szacunkowych
.
  

Biuletyn Nr 1/5 kwiecień 2003
(str.4-5)

Analiza cen gruntów w mieście Poznaniu.
  

Biuletyn Nr 1/3 lipiec 2002
(str.4-5)

Analiza cen gruntów w mieście Poznaniu.
  
  

Biuletyn Nr 2/2 grudzień 2001
(str.7-8)

Reformowanie systemu opodatkowania nieruchomości.
 

Biuletyn Nr 1/1 maj 2001
(str.7-9)

Analiza cen gruntów w mieście Poznaniu.