Szkolenia w 2020 roku.

Metody ilościowe analizy danych i wycena w podejściu porównawczym.

Metody badania dynamiki cen nieruchomości dla potrzeb wyceny.

Szkolenie w formie wykładu 

Szkolenie w ośrodku SUŁKOWSKI Conference Resort, Boszkowo-Letnisko