STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

serdecznie zaprasza na szkolenie

 WARSZTAT ZAWODU RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

– STUDIUM PRZYPADKÓW

 

Termin szkolenia – 3-5 września 2020 r.

Miejsce szkolenia – Boszkowo - Letnisko, ul. Dworcowa 15

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy majątkowi, kandydaci na rzeczoznawców majątkowych.

Cel szkolenia

Wymiana doświadczenia w zakresie szacowania nieruchomości dla celów sektora administracji publicznej, banków oraz postępowań sądowych.

Metodyka zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowej i warsztatowej, z podziałem na bloki tematyczne w formie rotacyjnej. Pierwszego dnia odbędzie się wykład. Warsztaty w każdej tematyce odbywają się w następne dni w podgrupach ok. 30 osób.

Zakres tematyczny

3 września 2020 r.

WYKŁAD SPECJALISTYCZNY - Odszkodowania w gospodarce nieruchomościami – Mirosław Gdesz, Grzegorz Kubaszewski

4-5 września 2020 r.

WARSZTATY - STUDIA PRZYPADKÓW I PROCEDURY OKREŚLANIA WARTOŚCI

1) Wycena dla postępowań sądowych i cywilnych – Paweł Lubas

2) Wyceny nieruchomości komercyjnych dla celu zabezpieczenia wierzytelności Banku - Barbara Hołubicka 

3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Filip Syrkiewicz 

4) Wycena dla postępowań sądowych i komorniczych - Tomasz Luterek

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, potwierdzające ukończenie wykładów i warsztatów, w rozumieniu §2 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r. w ilości 20 h, co przekłada się na 6 pkt. z tytułu warsztatów oraz 4 pkt. z tytułu wykładów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w obecnym okresie rozliczeniowym co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu, w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe. Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Całkowity koszt szkolenia (obejmuje koszty organizacyjne, koszty wyżywienia, noclegu* i udziału w wieczornych atrakcjach)
• 1050 zł członkowie SRMWW
• 1300 zł pozostałe osoby

*zakwaterowanie tylko w pokojach 2-osobowych, możliwość dostawki dla 3. osoby

Liczba miejsc ograniczona – max 90 osób, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie do 15 sierpnia 2020 r. w formie:

  • przesyłając Karta zgłoszenia na adres mailowy biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy a pośrednictwem strony internetowej www.srmww.pl

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty na numer konta SRMWW

74 1090 1737 0000 0000 7201 1680.


Uwaga: Rezygnacja uczestnika ze szkolenia wymaga wyłącznie formy pisemnej do 15 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału - 1300 zł. Warunek dotyczy także członków Stowarzyszenia.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do biura Stowarzyszenia najpóźniej do 15.08.2020 r. Termin ten podyktowany jest koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby miejsc w ośrodku w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Równolegle na bieżąco będziemy informowali zgłoszone osoby o możliwości otrzymania refinansowania kosztów szkolenia ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).