W dniu 27 października 2020 roku w Poznaniu odbędzie się szkolenie w formie wykładu (8 godzin wykładów – 4 punkty szkoleniowe).