W dniu 19 czerwcaa 2020 roku w Poznaniu odbędzie się szkolenie w formie warsztatów (8 godzin warsztatów – 4 punkty szkoleniowe).