Problematyka tworzenia standardów zawodowych związanych ze wzrostem i obniżeniem wartości nieruchomości na podstawie opłat adiacenckich, opłaty planistycznej i roszczeń odszkodowawczych w świetle zmian przepisów i orzecznictwa. Teoria a praktyka określania wartości nieruchomości na przykładach.

4 godziny wykładów, 4 godziny warsztatów – 4 punkty szkoleniowe

prowadzący mgr Marcin Czarnecki