Szkolenie wyjazdowe w formie warsztatów (12 godzin warsztatów – 6 punktów szkoleniowych) w Prusimiu, gm. Kwilcz (Olandia).