WARSZTAT ZAWODU RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO- STUDIUM PRZYPADKÓW

Termin: 05 września 2020 r.

Miejsce szkolenia: SUŁKOWSKI CONFERENCE & RESORT, Boszkowo - Letnisko, ul. Dworcowa 1


(Dla prawidłowego działania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Polityki cookies).

Członek SRMWW*
Nazwisko i imię*
Adres*
Tel. kontaktowy*
E-mail*
Numer uprawnień zawodowych
Adres, na który należy wysłać Zaświadczenie*

Nazwa firmy
Siedziba firmy

* pole obowiązkowe.

Uwaga:

Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia przesłanego do dnia 15 sierpnia 2020 roku na adres mailowy: biuro@srmww.pl. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami szkolenia tj. kwotą 1300 zł. Warunek dotyczy także członków Stowarzyszenia.

NIP
Udzielam Stowarzyszeniu dobrowolnej zgody na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu realizacji szkolenia:*
Recaptcha: