• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

Wybrane metody wartościowania przyrody.

Wykładowca: dr hab. inż. Adam Zydroń, Uniwersytet Przyrodniczy.

 

Szkolenie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. 

Materiały szkoleniowe dostępne są dla uczestników szkolenia po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.