• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Nieruchomość w przestrzeni 3”.

Zaproszenie   pdf icon

Program   pdf icon

Formularz zgłoszeniowy   pdf icon