• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

 

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZESYŁOWE.

Szkolenie poprowadzone było przez specjalistów z zakresu w/w zagadnień:

- R.pr. Piotr Zamroch

- R.pr. Izabela Libera

- dr inż. Dariusz Konieczny

- dr inż. Cezary Kowalczyk.

Ramowy program 

 

informacja o szkoleniu - Dolsk

Materiały szkoleniowe dostępne są dla uczestników szkolenia po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.