Koleżanki i Koledzy,


Pozwalając Wam na zaplanowanie sobie czasu na rok szkoleniowy, przekazujemy harmonogram szkoleniowy na 2020 r. Planujemy zapewnić dla Was cykl szkoleń, który umożliwi uzyskanie niezbędnego minimum w ramach przepisów o doskonaleniu kwalifikacji zawodowym. W 2020 r., nadal limit ten wynosi 12 punktów, z czego nie mniej niż 6 należy uzyskać w drodze uczestnictwa w szkoleniach o charakterze warsztatowym organizowanym przez organizacje zawodowe. Okres „rozrachunkowy” obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Prosimy o kompleksowe całoroczne planowanie gromadzenia punktów za szkolenia, aby uniknąć sytuacji braku możliwości zapewnienia miejsc dla wszystkich chętnych. Nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc wszystkim członkom Stowarzyszenia na każdorazowym szkoleniu, co będzie wiązało się z uwzględnianiem kolejności zgłoszeń.

W roku 2020 r. planowane są następujące terminy i formy szkoleń:

  • 8-11 marca szkolenie wyjazdowe w formie warsztatów (4 godzin warsztatów – 2 punkty szkoleniowe) w ramach XXI Narciarskich Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Czarnej Górze;
  • 23 marca szkolenie w formie wykładów tematycznych (8 godzin wykładów – 4 punkty szkoleniowe) w Poznaniu;
  • 19 czerwca szkolenie w formie warsztatów (8 godzin warsztatów – 4 punkty szkoleniowe) w Poznaniu;
  • 3-5 września szkolenie wyjazdowe w formie warsztatów (18 godzin warsztatów – 9 punktów szkoleniowych) w ośrodku SUŁKOWSKI Conference Resort, Boszkowo-Letnisko;
  • 27 października szkolenie w formie wykładu (8 godzin wykładów – 4 punkty szkoleniowe) w Poznaniu;
  • 15 grudnia szkolenie w formie wykładu i warsztatu (2 godzin wykładów – 1 punkt szkoleniowy, 6 godzin warsztatów – 3 punkty szkoleniowe) w Poznaniu.

Jesteśmy na etapie ustalania prelegentów i organizacji miejsc dla przeprowadzenia poszczególnych szkoleń. O wszystkich tych ustaleniach będziemy informowali Was na bieżąco w miarę postępu prac – zbiorczo na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przed poszczególnymi wydarzeniami mailowo.


W imieniu Rady Stowarzyszenia
Adrianna Szarafińska