• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

16.12.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z Dyrektor PODGiK w Poznaniu p. Małgorzatą Waszak oraz p. kierownik Sylwią Masłowską-Potrzebko.

Tematem rozmów były kwestie realizacji poruszonych podczas pierwszego spotkania (07.11.2016 r.) problemów związanych ze współpracą rzeczoznawców majątkowych z PODGiK oraz jakością rejestru cen i wartości prowadzonego przez ośrodek.

Stwierdzić należy, iż znaczna część zgłoszonych problemów została rozwiązana na korzyść rzeczoznawców majątkowych, natomiast pozostałe są cykliczne realizowane. W załączniku zestawienie spraw i status ich realizacji.

Pani Dyrektor poinformowała także, iż wraz z wdrożeniem nowego systemu RCiW rozważa także dodanie modułu e-usług dla rzeczoznawców majątkowych.

Adrianna Szarafińska

Członek Rady SRMWW

Załącznik:pdf icon