W numerze:

Janusz Walczak, Izabela RąckaAnaliza relacji cen jednostkowych prawa własności nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w zależności od powierzchni nieruchomości w Poznaniu w latach 2002 - 2004.
  
Janusz Walczak, Izabela RąckaAnaliza relacji cen jednostkowych prawa własności nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe w zależności od powierzchni
w Poznaniu w latach 2001 - 2004.
  
Janusz Walczak,
Adrianna Lewandowska
Analiza relacji cen jednostkowych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w zależności od wielkości ich powierzchni w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2002.
  
Janusz AndrzejewskiOpłaty za korzystanie z materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjno-kartograficznym a koszty sporządzania operatów szacunkowych.
  
Michał KosmowskiStosowane ceny za wykonanie operatu szacunkowego.
  
Jerzy DąbekNabywanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego według znowelizowanych przepisów prawnych.
  
Martyna PawłowskaAnaliza cen transakcyjnych gruntów nabywanych pod drogi publiczne na terenie powiatu poznańskiego w latach 2003 - 2004 część I.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 5 MB)